Napotki

Z napotki vas bomo usmerjali k spremembam življenjskega sloga, s katerimi boste ohranjali ali izboljšali svoje zdravje.

V okviru preventivnih programov ste v ambulantah družinske medicine deležni individualnih svetovanj o zdravem življenjskem slogu.