Aktualno

V času poletnih počitnic bo ambulanta delovala po normalnem urniku. Zdravnici, Mojca Rebol Zadravec in Katja Paliaga, se bosta v času dopustov medsebojno nadomeščali. Če bo prišlo do manjših sprememb urnika, bodo objavljene na spletni strani ali telefonski tajnici.