Naročanje

ZA OBISK V AMBULANTI SE JE POTREBNO NAROČITI, RAZEN AKUTNO BOLNI IN V NUJNIH PRIMERIH!

  • Na pregled k zdravniku se lahko naročite v ordinacijskem času osebno ali po telefonu na tel. št. 02/6542008, po pošti ali po elektronski pošti: zdrav.slog@siol.net.  Naročite se dva do tri dni vnaprej. Nujne primere obravnavamo brez predhodnega naročila. Predvidoma je čas čakanja naročenih do 30 minut. Nujna medicinska stanja imajo absolutno prednost.
  • Pooblaščena oseba za vodenje naročilne knjige je Renata Močnik, mag. zdr. nege.
  • Za preventivni pregled in redni letni pregled kroničnega bolnika se lahko naročite pri Nicole Slišković, d.m.s., na e-naslovu: zdrav.slog.dms@siol.net.
  • Stalno terepijo in napotnice za kontrolne specialistične preglede naročite en dan pred prevzemom.
  • Na dan, ko ste zboleli in ne morete oditi v službo, nam je potrebno sporočiti, da potrebujete bolniški stalež ter se dogovoriti za termin prihoda v ambulanto.
  • Akutno bolni, ki potrebujete takojšnjo pomoč, lahko pridete v ambulanto nenaročeni, vendar imajo pri pregledu naročeni prednost, razen v primeru hujše zdravstvene prizadetosti.
  • SPREMEMBE URNIKA V ČASU DOPUSTOV so navedene v poglavju URNIK.
  • IZVEN DELOVNEGA ČASA JE ZDRAVNIŠKA POMOČ ZA NUJNE PRIMERE DOSEGLJIVA V PROSTORIH UKC ( v PREHOSPITALNI ENOTI ), Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
  • V ZELO NUJNIH PRIMERIH POKLIČITE ŠTEVILKO 112!
  • Samoplačniške storitve opravljamo izven dogovorjenega ordinacijskega časa.