Obvestila

Nosilki tima ambulante družinske medicine sta Mojca Rebol Zadravec, dr. med. (62%), spec. spl. med. in Katja Paliaga, dr. med., spec. druž. med. (38%); natančnejše informacije o številu opredeljenih oseb so dostopne na spodaj navedeni spletni strani ZZZS.

Informacije o zdravnikih, ki sprejemajo nove paciente najdete na straneh ZZZS: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/ioz/ioz_izvajalci

Število opredeljenih pacientov (t.i. glavarinskih količnikov) na dan 18.11. 2023 pri dr. Rebol Zadravec je 4565, novih pacientov ne sprejema.

Število opredeljenih pacientov (t.i. glavarinskih količnikov ) na dan 18.11. 2023 pri dr. Paliaga je 702, vpis novih je še možen.