Za vas skrbimo:

Mojca Rebol-Zadravec, dr. med., spec. druž. med., je diplomirala 1.3.1993 na MF v Ljubljani. 16. 12. 1996 je opravila izpit ob zaključku sekundariata. Do septembra 1998 je bila zaposlena na nevrološkem oddelku v SB Maribor, nato v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov v ZD Maribor v ambulanti splošne medicine. 11.12.2001 je opravila specialistični izpit s področja splošne/družinske medicine. 1.10.2006 je pričela z delom v zasebni ambulanti splošne medicine v Pesnici, sedaj Zdrav slog d.o.o. Od leta 2005 je mentorica študentom in specializantom Medicinske fakultete v Ljubljani, od leta 2008 tudi študentom MF v Mariboru.

Renata Močnik, mag. zdr. nege, je zaposlena pri nas od 1.9.2018, opravlja dela medicinske sestre in vodi organizacijo dela v ambulanti. Delovne izkušnje si je nabirala kot medicinska sestra na nevrološkem oddelku, na oddelku za onkologijo v Ljubljani, v Zavodu za invalidno mladino Polž.

Katja Paliaga, dr. med., specializantka družinske medicine, je pri nas zaposlena od julija 2016. Opravlja ambulantna dela zdravnice pod nadzorom mentorice ter se izobražuje v skladu s programom specializacije v okviru katedre za družinsko medicino MF v Ljubljani.

Simona Kocbek, m.s., se je 31. 8. 2018 upokojila in bo pri nas opravljala nadomeščanja v času odsotnosti zaposlene medicinske sestre. Prvo zaposlitev je nastopila v splošni ambulanti TAM Tezno v laboratoriju. Strokovni izpit je opravila 20.7.1979. Od leta 1980 do septembra 2006 je bila zaposlena v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov v ZD Maribor. Od oktobra 2006 do 31.8. 2018 je bila zaposlena v naši ambulanti družinske medicine v Pesnici.

Tadeja Gajšek, dr.med., spec. druž. med., je bila pri nas zaposlena od 1.7.2010 do 16.9.2014 kot specializantka družinske medicine. 16.9. 2014 je uspešno opravila specialstični izpit in se zaposlila v ZD Maribor v Domu starejših občanov Pobrežje.