Za vas skrbimo:

Mojca Rebol-Zadravec, dr. med., spec. druž. med., je diplomirala 1.3.1993 na MF v Ljubljani. 16. 12. 1996 je opravila izpit ob zaključku sekundariata. Do septembra 1998 je bila zaposlena na nevrološkem oddelku v SB Maribor, nato v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov v ZD Maribor v ambulanti splošne medicine. 11.12.2001 je opravila specialistični izpit s področja splošne/družinske medicine. 1.10.2006 je pričela z delom v zasebni ambulanti splošne medicine v Pesnici, sedaj Zdrav slog d.o.o. Od leta 2005 je mentorica študentom in specializantom Medicinske fakultete v Ljubljani, od leta 2008 tudi študentom MF v Mariboru.

Renata Močnik, mag. zdr. nege, je zaposlena pri nas od 1.9.2018, opravlja dela medicinske sestre in vodi organizacijo dela v ambulanti. Delovne izkušnje si je nabirala kot medicinska sestra na nevrološkem oddelku, na oddelku za onkologijo v Ljubljani in v Zavodu za invalidno mladino Polž. Ob delu je zaključila študij na Fakulteti za zdravstvene vede in opravila magisterij.

Nicole Slišković, dipl. med.s., je zaposlena pri nas od 1.1. 2021 kot DMS v referenčni ambulanti. 27 let je bila zaposlena v UKC Maribor na oddelku za travmatologijo, vrsto let kot instrumentarka. Ob delu je opravila študij na Fakulteti za zdravstvene vede.

Katja Paliaga, dr. med., specializantka družinske medicine, je pri nas zaposlena od julija 2016. Opravlja ambulantna dela zdravnice v sodelovanju z mentorico ter se izobražuje v skladu s programom specializacije v okviru katedre za družinsko medicino MF v Ljubljani.

Lara Časar, dr. med, specializantka družinske medicine, je pri nas zaposlena od 1.10. 2020. Pravtako izvaja dela zdravnice v ambulanti v sodelovanju z mentorico in se izobražuje v skladu s programom specializacije iz družinske medicine. 

Simona Kocbek, m.s., se je 31. 8. 2018 upokojila in bo pri nas opravljala nadomeščanja v času odsotnosti zaposlene medicinske sestre. Prvo zaposlitev je nastopila v splošni ambulanti TAM Tezno v laboratoriju. Strokovni izpit je opravila 20.7.1979. Od leta 1980 do septembra 2006 je bila zaposlena v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov v ZD Maribor. Od oktobra 2006 do 31.8. 2018 je bila zaposlena v naši ambulanti družinske medicine v Pesnici.